Willibrord header2

Twee nieuwe baccalaureaten

Pul logoOp donderdag 6 oktober heeft het jaarlijkse baccalaureaatsexamen voor het eerst plaatsgevonden in de nieuwe locatie van het Grootseminarie te Heiloo.

Onze studenten Teun Warnaar, die 12 november a.s. tot transeunt diaken wordt gewijd, en Juan Andrés Correa del Rio verdedigden, ten overstaan van de examencommissie met als voorzitter Dr. J.M. Tercero Simón en als overige leden Dr. A.J.T. van den Hout, Lic. S.G.R. Marcantognini en Dr. M.A.L. Wagemaker, hun scripties.

Teun Warnaar had "Het priesterschap volgens Johannes van Avila" bestudeerd en Juan Andrés Correa del Rio de "Geloofsoverdracht aan kinderen".

Allebei legden zij magna cum laude deze proef af en hebben wij op deze wijze de titel S.T.B. Sacrae Theologiae Baccalaureus verdiend mede dankzij de affiliatie van ons seminarie met de Pauselijke Universiteit van Lateranen.

Aan beide kandidaten: Van harte gefeliciteerd

 

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen