Willibrord header2

Mgr. Dr. J. Hendriks

Een commentaar op Dominus Iesus

Stipendiumgave voor het celebreren van de H. Mis

De voorbereiding van een homilie of overweging

De verklaring over' de godsdienstvrijheid

De zin van het lijden

Opening St. Bonifatius Instituut 2008

Brief mgr. Lefebvre


Mgr. drs. A.H. van Luyn

Lezing Waarden & Deugden 2 maart 2009

Preek 2 maart 2009

Fr. Leo Disch osb

Toespraak fr. Leo Disch osb over het ontwerp van de kapel van de Tiltenberg

 

Mgr. F. Bacqué

De preek van de apostolisch nuntius, Mgr. F. Bacqué ter gelegenheid van de altaarwijding van de nieuwe kapel van het seminarie

Kardinaal Z. Grocholewski

De preek van Z. Em. Kardinaal Grocholewski tijdens de bedevaart naar Rome in september 2004.
De preek van Z. Em. Kardinaal Grocholewski tijdens de bedevaart van het seminarie naar Rome, gehouden op 15 september 2010 tijdens de heilige Mis in de kerk Santo Spirito in Sassia.

  

Aartsbisschop D. Mamberti

De preek van Z. Exc. Aartsbisschop Dominique Mamberti tijdens de bedevaart van het seminarie naar Rome, gehouden op 14 september 2010 tijdens de heilige Mis bij het graf van de apostel Petrus.

Mgr. G. Carrù

De betekenis van de menselijke vorming in de voorbereiding tot het priesterschap (PDF)

Varia

Samenvattende vertaling van Deus caritas est - God is liefde. De eerste encycliek van paus Benedictus XVI.

Een uitgebreide samenvatting van het document van de Internationale Theologische Commissie over het diaconaat.

Het document over New Age, door de Pauselijke Raad voor Cultuur en de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog (2003). Een samenvatting. 


Een uitgebreide Nederlandse samenvatting, door mevr. M. Wildeboer, van het document van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, "Guide for Catechists", van de hand van Jozef Kardinaal Tomko en gepubliceerd met goedkeuring van Paus Johannes Paulus II op 3 december 1993.

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen