Ondersteun de priesteropleiding!

 

 steun ons


Zoeken

 

 

 

 

 


find us on facebook

Willibrord header2

Efrem

Paus Benedictus XVI over diaken Efrem de Syriër tijdens de woensdagaudiëntie op 28 november 2007

 

"Efrem, die door de christelijke traditie geëerd werd met de titel "citer van de Heilige Geest", bleef zijn leven lang diaken van zijn Kerk. Dat was een vastbesloten en zinnebeeldige keuze: hij was diaken, dat wil zeggen dienaar, zowel in het liturgisch dienstwerk als, radicaler nog, in de liefde voor Christus, door hem op onevenaarbare wijze bezongen, als tenslotte ook in de liefde voor de broeders die hij met een zeldzaam meesterschap inleidde in de kennis van de goddelijke Verlossing."

 

DIAKEN WORDEN?

Diaken-zijn is een levensroeping en een levensstaat. Het is geen baan of functie, het is allereerst een zijn. De diaken wijdt zich toe aan de dienst van Christus en de Kerk. Hij is diaken voor heel zijn verdere leven. Zijn leven wordt voortaan gekenmerkt door een onuitwisbaar merkteken, door een band van gehoorzaamheid met de Bisschop en het bisdom, door het getijdengebed, door de dienst van verkondiging, de dienst van naastenliefde vooral voor de armen en zwakkeren. Met velen krijgt de diaken een bijzondere band doordat hij hen nabij is in momenten van vreugde, bijvoorbeeld rond doopsel of huwelijk, en bij droefheid, zoals bij een uitvaart. Mensen, gelovigen, hebben verwachtingen van een diaken. Zij zien in hem een voorbeeld, een man van de Kerk. De diaken krijgt veel terug aan dankbaarheid en vreugde om de zending die hij mag vervullen in naam van de Kerk. "Wie ben ik, Heer, dat ik dit doen mag?", zal een gedachte zijn die vaak in hem opkomt.

De diaken-kandidaten studeren aan het St. Bonifatius-instituut, een Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen dat door de H. Stoel op 15 november 2008 is goedgekeurd en opgericht. De mogelijkheid bestaat hier in deeltijd een bachelor te behalen.

Op de volgende pagina's van onze website vindt U meer informatie over het diaconaat en over diaken worden: wat houdt het diaconaat in? Welke consequenties heeft diaken-worden voor het gezin? Hoe ziet de studie eruit? Welke vooropleidingheb ik nodig? Welke mogelijkheden zijn er?

En natuurlijk bent U altijd welkom voor meer informatie op De Tiltenberg, bij de rector, drs. G.H.B. Bruggink, of bij de studie-leider drs. D. Wienen. Voor alle vragen rond studie aan het St. Bonifatius instituut, kunt U zich het beste richten tot dhr. D. Wienen. Voor vragen rond aanname als diakenkandidaat, stelt U zich met rector G. Bruggink in verbinding.


Voor kandidaten uit en voor het aartsbisdom Utrecht:

De website van het aartsbisdom Utrecht vermeldt hierover het volgende:

"Hoe te handelen als u belangstelling heeft om in het aartsbisdom Utrecht diaken te worden? Welnu, u weet dat de bisschop besloten heeft om de opleiding per medio 2009 op te heffen. Dat betekent dat als u onbezoldigd diaken zou willen worden, u een opleiding in het bisdom Haarlem (De Tiltenberg) kunt volgen, vanaf september 2009. Momenteel worden afspraken gemaakt, en zodra dit gereed is kunt u zich in verbinding stellen met de leiding van De Tiltenberg.

Mocht U pastoraal werker zijn en diaken willen worden, dan is het het beste om dit rechtstreks met de Bisschop en de Vicaris-generaal in bespreking te brengen" (bericht van 6 dec. 2008). 

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen