Willibrord header2

Voortgezette vorming en Willibrordlezingen 2015-2016

 

Inleiding

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pasto¬rale werk¬zaamheid en deze te toetsen en te ver¬diepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.

 

De kerkelijke documenten beklemtonen dan ook de noodzaak van deze dagen (zie hieronder en vgl. bijv. Ratio Fundamentalis, nr. 100; Ratio Neerlandica nr. 54-56 en Bijlage I, nr. 23-25; Directorium voor het ambt en het leven van de priesters, hoofdstuk 3, m.n. nr. 93).

De vorming omvat naast de persoonlijke pas¬torale begeleiding (supervisie en mentoraat) een aanbod van bezinningsdagen (stille dagen) en de vastgestelde vormingsdagen op de eerste maandagen van de maand.

Voor deze eerste maandagen van de maand worden de priesters van de laatste vijf wijdingsjaren uitgenodigd en verwacht. De priesters die meer dan vijf jaar gewijd zijn, krijgen nog wel de uitnodiging en kunnen aan deze maandagen en de Willibrordlezing deelnemen.

De vijf jaren worden bij voldoende deelname (volledige deelname aan tenminste tweederde van de eerste maandagen) afgesloten met een door de Bisschop en de verantwoordelijke voor de vorming getekend getuigschrift.

Hieronder treft U het programma aan voor de voortgezette vorming van de jonge priesters op deze eerste maandagen.

 

De eerste maandagen.

Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priesterstudenten van het pastorale jaar worden hierbij verwacht; zij worden verzocht deze dagen voor het gehele jaar in hun agenda te reserveren. Het programma begint om 10.45 uur (koffie); om 11.10 is de eerste inleiding. Om ongeveer 17.30 uur - na het gesprek met de Bisschop - is de vormingsdag afgelopen; U bent echter van harte uitgenodigd aan de aansluitende vespers met Eucharistieviering deel te nemen en met de Bisschop te concelebreren alsook aan het aansluitende buffet deel te nemen. Het programma van de eerste maandagen kunt u vinden in de studiegids (zie onder).


De stille dagen en de retraite

Hier kunt u een lijst met een aantal stille dagen vinden, zoals die gehouden worden ten behoeve van de priester-, diaken- en catechistenopleiding. Het is mogelijk hieraan deel te nemen - al zijn de data niet altijd op de agenda van een priester afgestemd - en het wordt aanbevolen van dit aanbod gebruik te maken.

Voor het houden van uw retraite (vgl. C. 276 §2, n. 4) wordt U verzocht zelf afspraken te maken. De spirituaals kunnen U eventueel helpen hierin een keuze te maken. Pater dr. G. Wilkens geeft gedurende de zomermaanden een heel aantal retraites waar U bij kunt aansluiten.


Data:
De complete studiegids met de data en overige informatie betreffende de Voortgezette vorming en Willibrord-avonden 2015-2016 kunt u hieronder downloaden: download hier.

 

Willibrordlezingen 2015-2016

Deze lezingen vinden plaats om 16.00 uur op de eerste maandagen van de maand en zijn bedoeld voor de priesterstudenten; voor sommige lezingen worden ook de diakenkandidaten en de kandidaat pastoraal werkers uitgenodigd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bisschop met de jonge priesters en degenen die in het pastorale jaar zijn.

 

Docenten, alsmede priesters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn eveneens uitgenodigd de Willibrordlezing bij te wonen. Ook reeds gezonden pastoraal werkers en catechisten worden voor verschillende lezingen uitgenodigd.

Na de lezing wordt de vespers gebeden en de H. Eucharistie gevierd. Na de heilige Mis is er een buffet-maaltijd waarmee de dag besloten wordt.

 

Maandag 5 oktober 2015

Geen Willibrordlezing, wel navorming

 

Maandag 2 november 2015

Geen Willibrordlezing, wel navorming

 

Maandag 7 december 2015

16.00 uur: Pastoor dr. A.W.G. Jaakke, De HEER/ JHWH en zijn genadejaar.

Pastoor dr. A.W.G. Jaakke (*1936) was tot voor kort docent aan het St. Bonifatius-instituut.
Als exegeet werkte hij mee aan de vertalingen van Groot Nieuws voor U, Groot nieuws Bijbel, Startbijbel en de nog niet voltooide Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hij ontving het ere-doctoraat van de Universiteit van Kampen.

 

Maandag 1 februari 2016

Geen Willibrordlezing, wel navorming

 

Maandag 7 maart 2016

Geen Willibrordlezing, wel navorming

 

Maandag 4 april 2016

Geen Willibrordlezing, wel navorming

 

Maandag 2 mei 2016

16.00 uur: Drs. J. van Neer, Over de werken van barmhartigheid op grond van preken van Augustinus.

Drs. J. van Neer (*1962) studeerde klassieke talen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is als vertaler verbonden aan het Augustijns Instituut in Eindhoven. Daarnaast werkt hij part-time als leraar Grieks en Latijn aan het Carolus Borromeus College in Helmond.


Maandag 6 juni 2016: Bedevaart naar Amsterdam

Geen Willibrordlezing

 

 

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen