Theologisch Instituut Sint-Bonifatius

Ondersteun de priesteropleiding!

 

 steun ons


Zoeken

 

 

 

 

 


find us on facebook

Willibrord header2

Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn. De opleiding is onder de bescherming van Sint-Bonifatius (+ 754) gesteld, die net als Sint-Willibrord en enige tijd met hem samen, werkte aan de evangelisatie van de Lage Landen. De zesjarige opleiding vindt om de paar weken op zaterdagen en tijdens enkele studieweken plaats. De twee eerste jaren vormen een soort basis-cursus. Voorts bestaat de mogelijkheid een verkorte opleiding te doen.

Het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius of kortweg "Het Bonifatiusinstituut" volgt het programma van een kerkelijk hoger instituut voor godsdienstwetenschappen. Het biedt op deze wijze een mogelijkheid om theologie te studeren aan mensen die volledig werkzaam zijn. Daarnaast wordt een geestelijke vorming geboden door het gezamenlijk gebed en Eucharistie, door geestelijke begeleiding, retraites en bezinningsdagen.

De vorming tot het diaconaat staat ook voor gehuwde mannen open; de catechisten - vrouwen en mannen - volgen nagenoeg dezelfde opleiding.

Naast het gewone studieprogramma bestaat de mogelijkheid afzonderlijke cursussen en modules te volgen.

Sinds 15 november 2008, het feest van de kerkleraar Albertus de Grote O.P., biedt het Sint Bonifatius-instituut aan eveneens een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienstwetenschap die met de Pauselijke Lateraanse Universiteit verbonden is. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Voor informatie over de opleidingen en cursussen aan het Sint Bonifatius-instituut, klik op "diaken" of "catechist" of "theologie studeren".

 

 

uitgesneden1a

De studenten aan het begin van het studiejaar 2008-2009

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen