Theologie

Ondersteun de priesteropleiding!

 

 steun ons


Zoeken

 

 

 

 

 


find us on facebook

Willibrord header2

Theologie studeren aan de Tiltenberg?

Het is mogelijk (in deeltijd) theologie te studeren aan de Tiltenberg, ook zonder priester, diaken, catechist of pastoraal werker te willen worden.

 

Wij verwijzen u graag naar de pagina van het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.

 

Met ingang van het cursusjaar 2013/2014 wordt de studiegids van het Sint Bonifatiusinstituut in twee delen uitgegeven.

Het eerste deel is algemeen en wordt de studenten voortaan aan het begin van de studie uitgereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studiejaar.
In het tweede deel, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u de informatie over het collegerooster, de bezinningsdagen, de retraite(s), de spirituaal en de stagebegeleider voor het studiejaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daarnaast treft u hier een korte beschrijving aan van de afzonderlijke vakken en een adressenlijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaarlijkse bijdrage van de studenten in de onkosten voor het Bonifatiusinstituut aangegeven in dit deel van de studiegids.
Het rooster met een dagindeling van collegedagen en bezinningsdagen en een kalender voor het studiejaar 2016/2017 vormt het slot van deze gids.

Studiegids 2016-2017: studieprogramma en informatie, rooster met collegedagen (pdf)

Studiegids 2015-2016: studieprogramma en informatie, rooster met de collegedagen (pdf)

Studiegids 2014-2015: studieprogramma en informatie, rooster met de collegedagen (pdf)

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen