Willibrord header2

 

 

Bisschop
bisschop

In juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als opvolger van mgr. H. Bomers benoemd tot bisschop van Haarlem, (sinds 7 oktober 2008 ' Haarlem-Amsterdam'). Zijn wapenspreuk is "Sub tuum praesidium' (Onder uw bescherming), de eerste woorden van de oudste bekende Maria-antifoon. In de hoop dat velen zoals Maria ja willen zeggen op Gods roeping, vertrouwen we ook de opleiding tot priester en diaken en de vorming van de lekengelovigen aan haar zorg en voorspraak toe.

 

 

 

Rector en vicaris voor de kerkelijke opleidingen
rector_BrugginkDe dagelijkse leiding van de Tiltenberg, het Groot-seminarie en de opleidingen berust bij de rector, drs. Gerard Bruggink (1950). Na zijn priesterwijding is hij jarenlang pastoor geweest. Vanaf 2012 is hij verbonden aan het Willibrordhuis, waar hij namens de bisschop zorg draagt voor de opleiding tot priester, diaken en catechist.

 

 

 

 

 

Studieprefect

tercero2008Verantwoordelijk voor het studie-gedeelte van de priesteropleiding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón (1959). Zijn taak is het studieprogramma op te stellen in aansluiting bij de Universiteit van Lateranen, warmee het Willibrordhuis is geaffilieerd, en de priesterstudenten te begeleiden bij hun studie. Daarnaast is hij staflid van het Diocesaan Missionair Huis Redemptoris Mater en docent moraaltheologie en godsdienstpsychologie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psychologie en theologie gestudeerd.

 

Spirituaal

 

JSmith3Als opvolger van Vincent McMahon L.C., spirituaal van de priesteropleiding sinds 2006, is sinds september 2013 pastoor Jeroen Smith, pastoor te Leiden en promotor van de Alpha Cursus, aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

Studieprefect Theologisch Instituut Sint-Bonifatius

wienen_diederikDrs. Diederik Wienen (1964) is studieprefect van het Theologische Instituut Sint-Bonifatius dat sinds 15 november 2008, feest van Albertus Magnus, erkend is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs als Instituut voor Godsdienstwetenschappen en als zodanig geaffilieerd aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit.

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen