Willibrord header2

HET STUDIEPROGRAMMA

Het studieprogramma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken. Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd. Voor de seminaristen van het Redemptoris Mater wordt deze opleiding voorafgegaan door één of twee jaren (Propedeuse). Deze tijd is gewijd aan de studie van het Nederlands en verschillende inleidende vakken.

Filosofie
In de eerste twee jaren van de opleiding ligt de nadruk op de filosofie; daarnaast worden enkele andere, vooral inleidende vakken gegeven, namelijk methodologie, fundamentele theologie, katechismus van de katholieke kerk, Vaticanum II en recente kerkelijke documenten, inleiding tot de priesterlijke spiritualiteit. Jaarlijks worden één werkstuk geschreven en één werkcollege filosofie gevolgd. In het eerste jaar is het werkstuk een samenvatting van een boek over een thema van spiritualiteit, gekozen in overleg met de spirituaal.

Theologie
In de volgende vier jaar worden voornamelijk theologische vakken bestudeerd. In de jaren III tot en met V wordt per jaar één werkcollege theologie gevolgd. In de jaren III en IV schrijven de studenten per jaar één werkstuk. In het laatste jaar wordt bovendien aandacht geschonken aan de pastorale theologie. Ook wordt van iedere student verwacht dat hij in de laatste jaren van zijn theoretische studie een scriptie schrijft over een onderwerp uit de filosofie of de theologie (inclusief de pastoraal).

 

De studiegids voor het studiejaar 2015-2016 is hier te downloaden:

Studiegids 2015-2016

Docent Gouw

Dr. R. Gouw tijdens de colleges Exegese

 

De Theologische studie is verbonden ("geaffilieerd") met de pauselijke Lateraanse Universiteit waardoor het mogelijk is de - ook burgerlijk erkende - kerkelijke graden te behalen.

Op de foto hieronder: v.r.nl. de rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit Z.Exc. mgr. dr. S. Fisichella, bisschop, de decaan van de theologische faculteit mgr. R. Gerardi, oud-rector mgr. dr. J. Hendriks en drs. B. Hartmann.karsten_2009_werkmateriaal_rome_238

 

 

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen