Willibrord header2

Binnenhof Dom in Trier 600 x 450

Het bisdom Haarlem heeft een eigen seminarie omdat de vorming tot priester om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt.
Het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de apostelen die in een gemeenschap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd en voor hun zending toegerust.

 

Toelating
Als vooropleiding wordt normaliter tenminste een HAVO-niveau gevraagd. Voor oudere studenten kan de vooropleiding individueel worden beoordeeld.

Voorwaarden voor toelating tot het seminarie zijn onder meer een positieve en religieuze instelling, openheid voor nadere geestelijke vorming en het bewust willen aanvaarden van de celibataire levensstaat. Tevens moeten voldoende aanleg en vaardigheden aanwezig zijn bij de kandidaat om later de taken van een priester te kunnen vervullen.

Basis voor toelating is de roeping: het verlangen van de kandidaat om priester te worden binnen de Rooms-Katholieke Kerk en zich van harte in te willen voegen in de kerkgemeenschap die wordt geleid door de paus en de bisschop

De studie
Tijdens de studie komen filosofie, theologie en pastorale vorming aan de orde, naast enkele andere vakken die voor het werken als priester van bijzonder belang zijn. Het studie-programma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken. De twee eerste jaren worden voorts vooral filosofische vakken, de daarop volgende vier jaar voornamelijk theologische vakken bestudeerd, waarbij het Willibrordhuis zich hoofdzakelijk oriënteert op de kerkelijke vereisten en het programma van de pauselijke Lateraanse universiteit in Rome. De theologische vorming in het seminarie is geaffilieerd met deze pauselijke universiteit, zodat studenten het baccalaureaat in de theologie kunnen halen.
Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd.
Voor oudere studenten en in bepaalde gevallen is een andere, aangepaste opleidingsroute mogelijk.

Vorming
Belangrijk voor de vorming van priesters is het leven in gemeenschap, de geestelijke begeleiding en het gebed. Die vorming is een onderdeel van het persoonlijk antwoord dat de student op zijn roeping geeft: hij wil Christus volgen en zich voorbereiden om priester te worden. Daarom is iedere priesterkandidaat zelf de eerste verantwoordelijke voor zijn eigen vorming: hij wil zichzelf zo goed mogelijk vormen om zich voor te bereiden op een zending als priester. Een priester is niet iemand die een bepaalde rol of taak vervult; hij is geroepen om een andere Christus te zijn.

Gebed

Studie, stages, sport en ontspanning zijn belangrijk, maar ons gemeenschapsleven wordt gedragen door de dagelijkse viering van de Eucharistie en het samen bidden van het kerkelijk morgen- en avondgebed en andere getijden. Ook hebben meditatie en bezinning, aanbidding en het rozenkransgebed een vaste plaats in ons leven.

Informatie en aanmelding
rector Jeroen de Wit
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
telnr. 072-5055 964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kandidaten vanuit het aartsbisdom Utrecht

Belangstellenden vanuit het aartsbisdom Utrecht die erover denken zich aan te melden voor  de priesteropleiding kunnen voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met de rector van het Ariënsinstituut, drs. P. Kuipers:

Ariënskonvikt
Keistraat 9
3512 HV Utrecht
Tel. 030-2310490
rector[at]arienskonvikt.nl

Uiteraard kan ook eerst kennisgemaakt worden met de priesteropleiding van de Tiltenberg en de rector, mgr. dr. J. Hendriks, maar voor een officieel aanname-gesprek zal altijd worden doorverwezen naar het Ariënsinstituut.

Wanneer de aanmelding verloopt via het Ariënsinstituut en tot de conclusie gekomen wordt dat een kandidaat aangenomen kan worden, wordt deze eerst uitgenodigd een bezoek te brengen aan de Tiltenberg, voor een kennismaking met de priesteropleiding en de rector.

Nadat er contact geweest is tussen de beide rectoren kan de aannameprocedure worden voortgezet vanuit het Ariënsinstituut. Deze procedure voorziet ook in een psychologische test.

Wanneer iemand aangenomen wordt is diegene uiteraard van harte uitgenodigd om al vóór aanvang van het studiejaar een aantal keren "mee te draaien" met het seminarieleven. Een goede mogelijkheid hiervoor zijn de oriëntatieweekenden, maar natuurlijk kan ook gedacht worden aan gewone weekdagen en stille dagen.

 

 


Lees meer onder het menu Opleidingen, Priester.

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen