Willibrord header2

In 2008 is het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam opgericht. Dit Centrum heeft tot doel de kennis en toepassing van deze leer die een rechtvaardige opbouw van de samenleving beoogt, te verbreiden. Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.

Inmiddels heeft het Centrum verschillende studiedagen en publicaties verzorgd met medewerking van prominente vertegenwoordigers van wetenschap, maatschappelijke geledingen en verchillende godsdiensten. Thema's waren onder meer: zorg voor de naaste in de traditie van Jodemdom, Christendom (protestants en katholiek) en Islam; het gezin naar aanleiding van de gezinsnota van minister A. Rouvoet en de arbeid. Publicaties over deze drie thema's zijn bij de Tiltenberg verkrijgbaar.

Het Centrum, kortweg CSLK, beschikt over een eigen webstek: www.cslk.nl


Teksten

Het dossier 'Sociale Leer' op de website www.rkdocumenten.nl biedt de lezer talloze teksten (Rerum Novarum, Pacem in Terris, etc.) van het Leergezag, inclusief het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk.

 

Links

Het International Institute Canon Triest in Gent (België) verricht activiteiten en levert onderzoek op verschillende gebieden van de Sociale Leer van de Kerk.

Het Centrum voor het Katholieke Sociale Denken aan de KULeuven (België) richt zich voornamelijk op het wetenschappelijk onderzoek.

De doelstelling van het John A. Ryan Institute for Catholic Social Thought aan de University of St. Thomas (Saint Paul, Minnesota, USA) is " to examine modern life through the Catholic social tradition in order to foster a deeper integration of faith and work".

Het Pastoraal Instituut Redemptor Hominis, opgericht in 1958 door Pius XII aan de Lateraanse Universiteit, biedt gespecialiseerde studiemogelijkheden in de Sociale Leer van de Kerk.

Ordosocialis.de is de website van de Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre e.V.

De KSZ (Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle) neemt sinds haar stichting in 1963 onder leiding van Prof. Dr. Anton Rauscher sj een leidende plaats in wat betreft het onderzoek en bevordering van de Sociale Leer van de Kerk in Duitsland

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen