Willibrord header2

Publicaties Tiltenberg

Deze pagina biedt een overzicht van recente onderwijs- en onderzoekspublicaties vanwege de instituten, de centra en de docenten, verbonden aan de Tiltenberg.

TSlogoDe reeks 'Tiltenberg Studies', welke verschijnt onder verantwoordelijkheid van het Groot-seminarie en kerkelijk opleidingscentrum van het bisdom Haarlem-Amsterdam "De Tiltenberg", te bestellen via onze webwinkel.

De uitgaven van het CSLK, het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Publicaties van docenten, verbonden aan de Tiltenberg.

Varia.

 

Tiltenberg Studies Te bestellen via onze webwinkel

voorkant_1hamans-klein

1. Dr. P.W.F.M. Hamans, Priesteropleiding in het bisdom Haarlem vanaf het Concilie van Trente (1559-2009). Geroepen, gevormd, gewijd en gezonden ten dienst van de Kerk, Vogelenzang, 2009, 208 p.

 

voorkant-1klein

 

2. Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, Het celibaat van de priester. Geschiedenis, theologie en beleving, Vogelenzang, 2008, 87 p.

 

ts3voorkantklein

3. Drs. J. Vijgen, De autoriteit van Sint-Thomas van Aquino en het leergezag van de Kerk, Vogelenzang, 2009,  274 p.

ts4voorkantklein

 

 

4. Mgr. Dr. J. Hendriks, Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium, Vogelenzang, 2009, 305 p, 2e druk, 2010, 328 p.

320_8148734

5. B. Putter & J. Vijgen (red.), Voor een missionaire Kerk. Verzamelde opstellen bij gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van het Grootseminarie, Vogelenzang, 2010, 169 p.

TS6Vanaken

6. Stefan van Aken & Lisette van Aken - de Graaf, Menselijke liefde in het plan van God. Een kennismaking met de Theologie van het Lichaam, Vogelenzang 2011, 91 p.

320

7. J. Vijgen (red.) - Benedictus XVI, Benedictus XVI over het priesterschap, Vogelenzang 2011, 203 p.
TS8Marca 8. S. Marcantognini, Een gewoon gebaar? De visie op de eucharistieviering in de Nieuwe Katechismus van 1966 en haar implicatie voor de pastorale praktijk van de Kerk in Nederland vanaf Vaticanum II tot vandaag, Vogelenzang 2014, 237 p.

Scripta Minora 1. Mgr. Dr. J. Hendriks, Nietigheid van huwelijken en het kerkelijk huwelijksproces, 2009, 103 p.

320_8382632

Scripta Minora 2. Mgr. M. Piacenza, Identiteit en vorming van de priester, Vogelenzang, 2010, 64 p.

SM4voorkantweb

Scripta Minora 3. Kardinaal Raymond L. Burke, Eucharistische aanbidding, Vogelenzang 2011, 61 p.
SMI3Burke Scripta Minora 3. Cardinal Raymond L. Burke, Eucharistic Adoration, Vogelenzang 2011, 61 p.
Scripta Minora 4. Ottavio De Bertolis SJ, Nieuw leven in Jezus' Hart. De eerste negen vrijdagen van de maand, Vogelenzang 2014, 47 p.
SMA1Cavag Scripta Maiora 1. Marco Cavagnaro, In het begin was er het kerygma. Een onderzoek naar de aard van de apostolische prediking, Vogelenzang 2014, 94 p.
Uitgaven van het CSLK Te bestellen via de website van het CSLK
 CSLKNeoliberalisme

Afscheid van het 'neoliberalisme'? Nieuwe waarden in de politiek?

 

Geeft een verslag van de studiemiddag in september 2013 waarin aandacht werd besteed op partij programma ontwikkelingen ter zake in de twee politieke partijen, de PvdA en het CDA.

 lustrumbundel

Vernieuwing en traditie. De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving (lustrum uitgave)

 

Deze bundel verzamelt de zeven lezingen (E. Sengers, R. Stockman, J. van Gennip e.a.) van het symposion t.g.v. de eerste lustrumviering van het CSLK

UitgaveCSLK2

De kracht van het gezin

 


Deze bundel geeft een verslag van de studiemiddag over de Nota Gezinsbeleid 2008 van het kabinet Balkenende IV

UitgaveCSLK3

De vervolgde Kerk en gevallen vrouwen in Pakistan

 


Vanuit het perspectief van de Sociale Leer van de Kerk gaat dit boek dieper in op de positie van rooms-katholieken in Pakistan

UitgaveCSLK4

De menselijke arbeid

 


Dit werk geeft een inleiding over de Sociale Leer van de Katholieke Kerk en gaat vervolgens nader in op de ontwikkeling en actualiteit met betrekking tot de menselijk arbeid

UitgaveCSLK5

Arbeid en menselijke waardigheid

 


Deze bundel geeft een verslag van de studiemiddag en legt de verbinding tussen de inzichten van het katholieke sociale denken en de soms weerbarstige realiteit

bundel ondernemenen christelijke ethiek

Ondernemen en Christelijke Ethiek. Een spanningsvolle relatie?

 


Deze bundel geeft een verslag van de studiemiddag over de Inspiratie voor christelijke ondernemers; door de economische crisis lijkt de vraag naar ethische gedragslijnen te groeien. De bundel bevat ook 2 relevante documenten van de Pontifical Council for Justice and Peace en de Commission of the Bishops's Conferences of the European Community

UitgaveCSLK1

Chesed, caritas, diaconie, zakaat.

 

Deze uitgave belicht de 'Zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam vanuit de drie Abrahamitische godsdiensten. Uitgegeven door Uitgeverij Eburon i.s.m. het CSLK

Publicaties van docenten Te bestellen via de Tiltenberg of de uitgeverij
 bolondiwijers

L. Bolondi/Ph. Weijers, Sicut Sponsa Ornata

 

Uitgebreide beschrijving van de geometrie, de symboliek en de liturgische inrichting van de kathedrale basiliek van Haarlem, vooraf gegaan door een verhandeling over de sacraliteit van de gewijde ruimte en afgesloten met de bevindingen van de recente restauratie van deze bisschopskerk.

kerkelijk-recht3JanHendriks

Jan Hendriks, Kerkelijk recht. 3de volledige herziene druk, Colomba, Oegstgeest, 2011

MariaJanHendriks

Jan Hendriks, Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de Moeder van de Verlosser, Van Gorcum, Assen, 2008

volk-van-godJanHendriks

Jan Hendriks, Volk van God, Colomba, Oegstgeest, 2006
 elders voorplat lr 311x438 Leo J. Elders s.v.d., Thomas van Aquino. Een inleiding tot zijn leven en denken, Parthenon, Almere, 2012

EldersVieMorale2011

Leo J. Elders s.v.d., La vie morale selon saint Thomas d'Aquin, Parole et Silence, Paris, 2011
 vijgen voorlplat lr 297x387 Thomas van Aquino - J├Ârgen Vijgen, Preken over de Geloofsbelijdenis, Parthenon, Almere, 2013

de-martelaren-van-gorcumBenHartmann

Ben Hartmann, De Martelaren van Gorcum, Colomba, Oegstgeest, 2009

de-martelaren-van-roermondBenHartmann

Ben Hartmann, De Martelaren van Roermond, Colomba, Oegstgeest, 2009

KantidealismVerburgt

Kant's idealism : new interpretations of a controversial doctrine, ed. D. Schulting & J. Verburgt, Springer, Londen, 2011 [enkel te bestellen via de uitgeverij]
KoetDreams B. Koet (ed.), Dreams as Divine Communication in Christianity: From Hermes to Aquinas, Peeters, Leuven, 2013 [enkel te bestellen via de uitgeverij]
Varia Te bestellen via de webwinkel

voorkant cd

Buitengewone uitgave: CD 'Lux' met Gregoriaanse advents- en kerstgezangen, gezonden door de Cantores van de Tiltenberg

Communio_klein

Onze docenten publiceren regelmatig in Communio. Internationaal katholiek tijdschrift (www.communio.nl)

 

 

 < >

 

ROEPINGENFILM

Ignas_still

Bekijk onze roepingenfilm met kapelaan Ignas Tilma


WEBWINKEL TILTENBERG

Tiltenbergreeks

Via onze webwinkel kunt u al onze uitgaven bestellen